Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. Պատարագ Վերացման Սուրբ Խաչ տօնին առիթով

0
29

­Տեղի պիտի ունենայ Կի­րա­կի, 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, ­Գա­վա­լա­յի ­Սուրբ ­Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին։

­Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ­Յու­նաս­տա­նի
թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ  ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան։

­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Մա­տա­ղօրհ­նէք։

Այս ու­րախ ա­ռի­թով կը հրա­ւի­րենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը հա­ղորդ դառ­նա­լու սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեանց եւ լսե­լու Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր պատ­գա­մը։

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԳԱՎԱԼԱՅԻ