Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. Պատարագ Ս. Գէորգայ զօրավարի տօնին առիթով

0
47

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ ­Կի­րա­կի, 2 ­Հոկ­տեմ­բեր  2022-ին, ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի  «Ս. ­Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ եւ տօ­նախմ­բու­թիւն։

­Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ
­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան

­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­մո­թի­նի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ դպրաց դա­սին կող­մէ, ղե­կա­վա­րու­թեամբ Տ. ­Դա­նիէլ քհնյ. ­Գա­լօղ­լեա­նի։
­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Նոր միւ­ռո­նով Ջ­րօրհ­նէք,ինչ­պէս նաեւ ­Մա­տա­ղօրհ­նէք։
Այս ու­րախ ա­ռի­թով կը հրա­ւի­րենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը հա­ղորդ դառ­նա­լու սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեանց եւ լսե­լու Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր պատ­գա­մը։

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ