Ու­րա­խու­թեամբ կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 28 ­Մա­յիս 2023-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի ­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յըն­թացս ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ ՍՐԲ. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ

­Ձեռ­նադ­րու­թիւն պի­տի կա­տա­րէ ե­կե­ղեց­ւոյս եր­կու պա­տա­նի դպիր­նե­րու՝
Գ­րի­գոր Ու­նա­նեա­նի
­Փի­լի­պոս Պ­րուն­ծոս-Ե­րա­նո­սեա­նի
եւ եր­կու կի­սա­սար­կա­ւագ­նե­րու,
հայր եւ որ­դի՝ ­Կա­րօ ­Պար­տաք­ճեա­նի
­Ժա­նօ ­Պար­տաք­ճեա­նի
Ս­կիզբ Ս. ­Պա­տա­րա­գի՝
ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9:30-ին:

­Պի­տի յա­ջոր­դէ յա­տուկ հիւ­րա­սի­րու­թիւն, ե­կե­ղեց­ւոյս ներք­նաս­րա­հին մէջ,
պատ­րաս­տու­թեամբ ե­կե­ղե­ցա­նո­ւէր ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ:

­Կը հրա­ւի­րենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դիը ներ­կայ գտնո­ւե­լու վե­րո­յի­շեալ իւ­րա­յա­տուկ ա­րա­րո­ղու­թեան, եւ մօ­տէն ծա­նօ­թա­նա­լու ­Հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ նո­ւի­րա­պե­տա­կան աս­տի­ճան­նե­րու տու­չու­թեան կար­գին:

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ