Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­­Կի­րա­կի, 2 ­­Յու­լիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­­Սուրբ եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, պի­տի կա­տա­րո­ւի դպի­րի աս­տի­ճա­նի տու­չու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն, ձե­ռամբ ­­Թե­միս բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ

ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ

­­Հա­յաս­տա­նեայց ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին չորս աս­տի­ճան­նե­րու տու­չու­թեան պի­տի ար­ժա­նա­նայ ­­Կա­րէն Է­քի­զեան։
Ս­կիզբ Ս. ­­Պա­տա­րա­գի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին։
­­Կը հրա­ւի­րո­ւի հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը մաս­նա­կից դառ­նա­լու հո­գե­պա­րար իւ­րա­յա­տուկ ա­րա­րո­ղու­թեան։

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԳՈՔԻՆԻՈՅ