Ա­տի­կէի մարզ­պե­տու­թեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Գաղ­թա­կա­նա­կան միու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 15 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ, ուր հրա­ւի­րո­ւած էր մաս­նակ­ցե­լու Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը։
­Յոյն քա­ղա­քա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէն հնչած ող­ջոյ­նի խօս­քե­րուն ըն­թաց­քին, խստօ­րէն դա­տա­պար­տո­ւե­ցաւ ­Թուր­քիոյ մեր­ժո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։
Ա­թէն­քի յու­նաց մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուած հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նէն ետք, յա­տուկ ա­րա­րո­ղու­թիւն տե­ղի ու­նե­ցաւ Զ­միւռ­նիոյ մէջ զո­հո­ւած Խ­րի­սոս­թո­մոս մետ­րո­պո­լի­տի յի­շա­տա­կին։ Ա­պա ժո­ղո­վուր­դը թա­փօ­րով ուղ­ղո­ւե­ցաւ ­Սին­տաղ­մա­յի Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ, ուր դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղեց ընկ. Ա­րամ ­Գո­լա­նեան, ­Թուր­քիոյ կող­մէ ի­րա­գոր­ծո­ւած ­Փոքր Ա­սիոյ յոյ­նե­րու ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին։
Ո­գե­կո­չա­կան պաշ­տօ­նա­կան հա­ւա­քին ներ­կայ ե­ղան Ա­տի­կէի մարզ­պետ Եոր­ղոս ­Փա­թու­լիս, ե­րես­փո­խան­ներ, Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պե­տի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, երկ­րի զի­նեալ ու­ժե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։