­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը
Կի­րա­կի՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին,
գրա­կան ե­րե­կոյ կը կազ­մա­կեր­պէ ­Ֆիք­սի
«Ա­րամ 
Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս,
պա­տո­ւե­լու եւ հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար,
սի­րո­ւած ու յար­գո­ւած հանգուցեալ ա­տե­նա­պետ,
ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի հե­ղի­նա­կած եր­կու գիր­քե­րը՝

«­Պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի ա­ւանդ­նե­րու հետ­քե­րով»
(հրա­տա­րա­կո­ւած՝ ­Մա­յիս 2018ին) եւ

«­Սի­րա­յին զրոյց Ե­րե­ւա­նին հետ»
(հրա­տա­րա­կո­ւած՝ Դեկտեմբեր 2018ին)։

­Գիր­քե­րու մա­սին կը խօ­սի ընկ. ­Միհ­րան ­Քիւր­տօղ­լեան

Ե­րաժշ­տա­կան կա­տա­րում­նե­րով ե­լոյթ կ’ու­նե­նան՝
Ս­տե­փան ­Թե­քի­րեան (դաշ­նակ-երգ),
­Վա­հան ­Գալս­տեան (տու­տուկ),
­Լեֆ­թե­րիս ­Խա­վու­ծաս (կի­թառ)։

Ե­րե­կո­յին իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ «­Հա­մազ­գա­յին»ի
«Ար­շա­ւիր ­Գա­զան­ճեան» թա­տե­րա­խում­բը,

բե­մադ­րու­թեամբ՝ Ա­լեք­սիս ­Սա­րի­յեա­նի։

«­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­վար­չու­թիւն