­Գոյժ

0
878

Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէն կը գու­ժէ վաս­տա­կա­ւոր
ընկերոջ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի նախ­կին ներ­կա­յա­ցու­ցիչի
եւ ան­դամի, ազ­գա­յին, կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչի՝
­Շա­հան ­Ֆա­րա­ճեա­նի
մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ
Ե­րեք­շաբ­թի, 19 ­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ի գի­շե­րը:

***

Ոչ եւս է ընկ. ­Շա­հան ­Ֆա­րա­ճեան

­Հի­ւան­դու­թեան շրջան մը բո­լո­րե­լէ ետք, Ե­րեք­շաբ­թի, 19 ­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ի գի­շե­րը, իր աչ­քե­րը փա­կեց յու­նա­հայ գա­ղու­թի վաս­տա­կա­ւոր ազ­գա­յին­նե­րէն, Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ան­դամ եւ գոր­ծիչ ընկ. ­Շա­հան ­Ֆա­րա­ճեան:
­Հան­գու­ցեալ ըն­կե­րոջ վաս­տա­կը մեծ ե­ղած է տաս­նա­մեակ­նե­րու ըն­թաց­քին, իր ներդ­րու­մը ու­նե­նա­լով ազ­գա­յին, կրթա­կան, կու­սակ­ցա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս: Օժ­տո­ւած ըլ­լա­լով նաեւ մտա­ւո­րա­կան կա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, հան­գու­ցեա­լը կա­րե­ւոր ներ­կա­յու­թիւն ու­նե­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյթ­նե­րու բե­մե­րէն եւ մա­մու­լի է­ջե­րէն: Ե­ղած է նաեւ ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ եւ իր բո­լոր ու­ժե­րով սա­տա­րած է ­Հայ դա­տի հե­տապնդ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն: Իր մա­հով յու­նա­հայ գա­ղու­թը կը կորսնց­նէ մտա­ւո­րա­կան սե­րուն­դի մը ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն մէ­կը:
­Յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը եւ թաղ­ման կար­գը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Ուր­բաթ, 22 ­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիք­սի) Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ եւ մար­մի­նը պի­տի ամ­փո­փո­ւի Ա­նօ ­Վու­լա­յի գե­րեզ­մա­նա­տու­նը: