Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 30 ­Մա­յի­սին, յու­նա­հա­յոց թե­մի ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 103-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած գո­հա­բա­նա­կան մաղ­թանք եւ Ե­ռա­գոյն դրօ­շի օրհ­նու­թիւն։ Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պա­տա­րա­գեց եւ քա­րո­զեց ­Թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան։ ­Պա­տա­րա­գիչ հայ­րե­րը անդ­րա­դար­ձան ան­կա­խու­թեան խոր­հուր­դին, նշե­լով թէ 1918-ին ա­տեղ­ծո­ւած ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նը ե­ղաւ հիմ­նա­սիւ­նը այ­սօ­րո­ւան ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան գո­յու­թեան։ ­Գո­հա­բա­նա­կան մաղ­թանք­նե­րուն ներ­կայ ե­ղան նաեւ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը եւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։