Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղե­ցին կը կազ­մա­կեր­պէ դոկտ. Հ­րայր ­Ճէ­պէ­ճեա­նի գիր­քի շնորհա­հան­դէս «­Հայ­կա­կան ազ­գագ­րա­կան պատ­կեր­ներ՝ տե­սիլք, կամք եւ յոյս» ­Հինգ­շաբ­թի, 9 ­Մա­յիս 2024, ժա­մը ե­րե­կո­յեան 8-ին:

­Ձեռ­նար­կը կը պա­րու­նա­կէ խօս­քեր, ե­րաժշ­տու­թիւն եւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն:

­Լա­միաս 30, ­Գո­քի­նիա