Շաբաթ, 22 Յունիս, 2024, ժամը 19:00-ին
Նէա Զմիռնիի «Լէոնտիօ» վարժարանի սրահին մէջ:

Տոմսակ ապահովելու համար՝ 6942828645