Կիրակի 11 Յունիս 2023 կ. ե. ժամը 6-ին

Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ բակը