Եր­կու­շաբ­թի, 22 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 07:00-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնուող «ԱՐՑԱԽ» սրա­հին մէջ, շրջա­նի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւն ու ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դը նիստ մը գու­մա­րե­ցին, ո­րուն ա­ւար­տին հայր սուրբն ու ժո­ղո­վա­կան­նե­րը, իբ­րեւ մէկ ըն­տա­նի­քի ան­դամ­ներ, կա­տա­րե­ցին տա­րո­ւան գա­թա­յի հա­տու­մը։
­Հայր սուր­բը, խօսք առ­նե­լով, ­Նոր տա­րո­ւան բա­րե­մաղ­թանք­ներ կա­տա­րեց, նշե­լով ե­կե­ղե­ցին եւ հա­մայն­քը աշ­խուժ պա­հե­լու կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը։ Ան անձ­նա­պէս բո­լոր ան­դամ­նե­րուն մաղ­թեց բա­րի եւ բե­ղուն տա­րի, ըն­տա­նե­կան եւ հա­ւա­քա­կան կեան­քէն ներս։ Ն­մա­նօ­րի­նակ մաղ­թանք­ներ ար­տա­յայ­տե­ցին նաեւ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը։
Ա­պա տե­ղի ու­նե­ցաւ կո­կիկ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։