Բուն Բարեկենդան — Ա. Կիրակի քառասնորդաց մուտն Ադամայ ի դրախտն

0
47

­Շատ սի­րե­լի­ներ,
­Բուն ­Բա­րե­կեն­դա­նին ա­ռի­թով, ու­րա­խու­թիւ­նը ու­նինք ձեզ հրա­ւի­րե­լու մաս­նակ­ցե­լու ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գի ­Կի­րա­կի, 26 ­Փետ­րուար 2023, ա­ռա­ւօ­տեան 10:30-ին, ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Նէոս ­Քոզ­մոս։
Ա­պա ժա­մը 1-ին «Ըն­տա­նե­կան կառ­նա­ւալ»՝ հայ­կա­կան եւ ի­տա­լա­կան ճաշ, ըն­տա­նե­կան մթնո­լորտ, «­Քո­յու­նեան» սրա­հին մէջ։
­Մաս­նակ­ցու­թան սա­կը 2 եւ­րօ։ ­
Մաս­նակ­ցող­նե­րը կապ պա­հեն ե­կե­ղեց­ւոյ քար­տու­ղա­րու­թեան հետ (հեռ. 2109014089) մին­չեւ Ուր­բաթ, 24 ­Փետ­րո­ւար 2023։

Դի­ւան