Բողոքի ցոյց՝ Ատրպէյճանի կողմէ Բերձորի արգելափակումի դէմ
Չորեքշաբթի, 21 Դեկտեմբեր 2022-ին, երեկոյեան ժամը 7-ին,
Եւրոպական Խորհուրդի ներկայացուցչութեան առջեւ
(Վասիլիսիս Սոֆիաս 2, Աթէնք)։

Հինգշաբթի, 22 Դեկտեմբեր 2022-ին, երեկոյեան ժամը 7-ին,
Հայ համայնքի կեդրոնի խաչքարին առջեւ
(Տիալեթի եւ Ցիմիսքի, Թեսաղոնիկէ)