Բարեկենդանի պարահաւաքոյթ

0
94

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Աթէնքի Ս­կաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի խոր­հուր­դը եւ խմբա­պե­տու­թիւ­նը սի­րով ձեզ կը հրա­ւի­րէ ­Բա­րե­կեն­դա­նի պա­րա­հա­ւա­քոյ­թի ­Շա­բաթ, 11 ­Փետ­րուար 2023, ժա­մը 18:30-20:00-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հը:
­Մաս­նակ­ցու­թեան սակ 5 եւ­րօ, որ կ’ընդգրկէ ճաշ, զո­վա­ցու­ցիչ եւ վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն: