«Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րու­թիւ­նը կը տեղեկացնէ, թէ թեր­թիս եր­կա­րա­մեայ եւ վաս­տա­կա­ւոր խմբա­գիր, այժ­մու աշ­խա­տա­կից եւ «Հա­մազ­գա­յի­ն»ի Շրջ. Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ՝ ընկ. Յով­սէփ Պա­րա­զեան ու­նե­ցած է ու­ղե­ղի ա­րեան խռնում եւ փո­խադ­րո­ւած է հի­ւան­դա­նոց։ Ան այժմ կը գտնո­ւի բժշկա­կան շտապ խնամ­քի տակ, որ­պէս­զի այլ բար­դու­թիւն­նե­րու ա­ռաջ­քը առ­նո­ւի։
«Ա­զատ Օր»ի ըն­տա­նի­քը շու­տա­փոյթ ա­պա­քի­նում կը մաղ­թէ ըն­կե­րոջ։