Ե­րեք­շաբ­թի¸ 21 ­Փետ­րո­ւար 2023–ին¸ ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը՝ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան¸ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու դես­պան պրն. ­Ճորճ ­Ցու­նի­սի հրա­ւէ­րով¸ ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ դես­պա­նա­տան հի­ւա­պա­տո­սա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց մաս­նա­բա­ժի­նի բաց­ման պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թեան։ ­Բա­ցու­մը կա­տա­րեց Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար պրն. Էն­թը­նի Պ­լին­քըն¸ որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնո­ւէր ­Յու­նաս­տան։ ­Բաց­ման հան­դի­սու­թեան ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ եւ իր օրհ­նու­թեան խօս­քը փո­խան­ցեց Ա­թէն­քի եւ ­Հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի Ար­քե­պիս­կո­պոս՝ Տ.Տ. Ե­րո­նի­մո­սը։ ­Պե­տա­կան փոք­րա­թիւ հրա­ւի­րեալ­նե­րու կար­գին¸ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր շնոր­հա­ւո­րա­կան եւ յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­նե­րը փո­խան­ցեց Ա.Մ.Ն.ի դես­պան պրն. ­Ցու­նի­սի։