Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նախմ­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ­Յու­նիս 21ին, Ար­ցախ այ­ցե­լեց ­Պել­ճի­քա­յի ծե­րա­կու­տա­կան, Ֆ­լանտ­րիոյ խորհր­դա­րա­նի ան­դամ՝ Եօ­րիս ­Փօ­շէ: Ա­նոր ըն­կե­րակ­ցե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան եւ գրա­սե­նեա­կի եւ­րո­պա­կան հար­ցե­րու պա­տաս­խա­նա­տու ­Հե­ղի­նէ Է­վի­նեան:
Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ-նա­խա­գահ ­Վահ­րամ ­Բա­լա­յեան՝ ող­ջու­նե­լով ­Փօ­շէի այ­ցը, նշեց.- ­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րու հետ բա­ւա­կա­նին ջերմ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ ստեղ­ծո­ւած են եւ փորձ կը կա­տա­րո­ւի այդ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը տե­ղա­փո­խե­լու գործ­նա­կան քայ­լե­րու դաշտ: «Ինձ մօտ այն­պի­սի տպա­ւո­րու­թիւն է, որ չնա­յած կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու տար­բե­րու­թիւն­նե­րին, բո­լո­րի մէջ հա­մա­խո­հու­թիւն կայ: ­Պել­ճի­քա­յի մէջ քիչ բան գի­տեն Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցին մա­սին: Այս գծով խորհր­դա­րա­նէն ներս բա­րե­կա­մու­թեան խում­բը հե­տե­ւո­ղա­կան ձե­ւով կը գոր­ծէ»,- յայտ­նեց ­Փօ­շէ: