Հոկ­տեմ­բեր 14-16ին, ­Լե­հաս­տա­նի մէջ, տե­ղի ու­նե­ցած է կիո­կու­շին քա­րա­թէի Եւ­րո­պա­յի 31րդ ­բաց ա­խո­յեա­նու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին ար­ցախ­ցի մար­զիկ Ար­թուր Ա­ռու­շա­նեան դար­ձած է Եւ­րո­պա­յի ա­խո­յեան եւ ար­ժա­նա­ցած ոս­կէ շքան­շա­նի: Այս մա­սին կը տե­ղե­կաց­նէ «Ար­ցախփ­րես»ը: Ն­շենք, որ Ար­թուր Ա­ռու­շա­նեա­նը 2015 թո­ւա­կա­նին դար­ձած է կիո­կու­շին քա­րա­թէի աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թեան ա­խո­յեան: