Ո­ւա­շինկ­թըն կա­տա­րած իր այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի ­Յանձ­նա­խում­բի պա­տաս­խա­նա­տու ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեա­նը պար­գե­ւատ­րեց «­Մես­րոպ ­Մաշ­տոց» շքան­շա­նով: «Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեա­նը մա­տու­ցած ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րի հա­մար եւ ծննդեան 70րդ ­տա­րե­դար­ձի կա­պակ­ցու­թեամբ, Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի ­Յանձ­նախմ­բի ղե­կա­վար ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեա­նին պար­գե­ւատ­րել «­Մես­րոպ ­Մաշ­տոց» շքան­շա­նով»,- նշո­ւած է Ա.Հ. նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեա­նի հա­մա­պա­տաս­խան հրա­մա­նա­գի­րին մէջ:

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածըՍՈՖԻԱ
Յաջորդ յօդուածըՎահան Միրաքեան (1866-1942)