Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ուր­բաթ՝ ­Հոկ­տեմ­բեր 20ին ­Վա­լո­նիա­յի Պ­րիւ­քսէ­լի խորհր­դա­րա­նին մէջ Ար­ցա­խի հետ 16 ֆրան­սա­խօս քա­ղա­քա­գէտ­նե­րէ եւ քա­ղա­քա­ցիա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէ կազ­մո­ւած բա­րե­կա­մու­թեան խումբ մը հիմ­նո­ւած է:
­Քա­նի մը օր ա­ռաջ, նոյն­պէս Գ­րա­սե­նեա­կին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Ֆ­լա­մա­նա­կան խորհր­դա­րա­նին մէջ հիմ­նուած էր նոյ­նան­ման բա­րե­կա­մու­թեան խումբ մը, բաղ­կա­ցած՝ 11 հո­լան­տա­խօս քա­ղա­քա­գէտ­նե­րէ եւ քա­ղա­քա­ցիա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէ։ Եր­կու ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն ներ­կայ ե­ղած են Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բ. ­Սա­հա­կեա­նի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կի եւ­րո­պա­կան հար­ցե­րու պա­տաս­խա­նա­տու ­Հե­ղի­նէ Է­վի­նեան եւ Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան: