ԱՐՑԱԽԻ ԶՕՐԱԿՑԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ`

0
70

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի հայրա­պե­տա­կան տնօ­րի­նու­մով¸ ­Կի­րա­կի, 1 ­Հոկ­տեմ­բեր 2023-ին, ­Թե­միս բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Ար­ցա­խի նո­ւի­րո­ւած յա­տուկ ա­ղօթք եւ հո­գե­հանգստեան կարգ՝ Ար­ցախ հայ­րե­նի­քին հա­մար նա­հա­տա­կո­ւած հե­րոս հա­յոր­դի­նե­րու հո­գի­նե­րուն հա­մար։
­Կոչ կ­՚ուղ­ղենք մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, ա­ղօթ­քի ճամ­բով զօ­րա­վիգ կանգ­նե­լու ու նե­ցուկ ըլ­լա­լու ար­ցա­խա­հայ մեր հա­յոր­դի­նե­րուն¸ հո­գե­հան­գիստ կա­տա­րե­լով Ար­ցա­խի նա­հա­տակ­նե­րու հո­գի­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ ա­ղօ­թել հի­ւանդ­նե­րու շու­տա­փոյթ ա­պա­քին­ման եւ ընդ­հան­րա­պէս տագ­նա­պի մէջ գտնո­ւող մեր զա­ւակ­նե­րուն բա­րօ­րու­թեան հա­մար:

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԹԵՄԻ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ