Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի
30ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած շա­բաթ

Ա­թէնք եւ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէ

­­Յի­շե­լով 1988ի ­­Փետ­րո­ւա­րին սկիզբ ա­ռած հան­րա­հա­ւաք­նե­րը եւ ժո­ղովր­դա­յին ար­դար պոռթ­կու­մը, որ հա­մայն հա­յու­թիւ­նը հա­մախմ­բեց՝ այ­սօր ար­դէն հաս­տա­տո­ւած՝ Ար­ցա­խի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ա­զատ ու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան պե­տու­թեան կերտ­ման գա­ղա­փա­րին շուրջ, Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ ­­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ կը ցու­ցադ­րո­ւի ­­Ճի­ւան Ա­ւե­տի­սեա­նի

«­­Վեր­ջին բնա­կի­չը»

ժա­պա­ւէ­նը։
­­Խօս­քով հան­դէս կու գայ բե­մադ­րիչ
­­
Ճի­ւան Ա­ւե­տի­սեան

­­Թե­սա­ղո­նի­կէ՝ Ուր­բաթ, 2 ­­Մարտ 2018ին,
«­­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրահ, ժա­մը 21:00ին։

Ա­թէնք՝ ­­Շա­բաթ, 3 ­­Մարտ 2018ին, ­­Նէա Զ­միռ­նիի
«­­Ղա­լաք­սիաս» սրահ, ժա­մը 20։00ին։
մուտքը ազատ է

Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­­Միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­­Նէա Զ­միռ­նիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ, տե­ղե­կա­տո­ւա­կան տա­ղա­ւա­րի եւ նկար­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ, ե­ռօ­րեայ տե­ւո­ղու­թեամբ՝ ­­Փետ­րո­ւար 23ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րէն մին­չեւ ­­Փետ­րո­ւար 25ի ի­րի­կո­ւան ժա­մե­րը: