«Ար­ցա­խը պա­տե­րազ­մէն ետք»

­Վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նի առ­ցանց ցու­ցադ­րու­թիւն

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի

­Կի­րա­կի՝ 28 ­Փետ­րո­ւար 2021,
ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին

­Վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը կը ներ­կա­յաց­նէ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ՝
Ար­ցա­խի վրայ գոր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մա­կան ո­ճիր­նե­րը
եւ ­Փան­թուր­քիզ­մի վտան­գը։

­Վա­ւե­րագ­րա­կան տե­սա­նիւ­թը կա­րե­լի է
դի­տել հե­տե­ւեալ կեր­պով՝

Facebook: ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ARMENIAN NATIONAL COMMITTEE OF GREECE

YouTube: ARMENIAN NATIONAL COMMITTEE OF GREECE