Ուք­րա­նիոյ մայ­րա­քա­ղաք ­Քիե­ւի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած «Եւ­րո­տե­սիլ-2017»ի ա­ռա­ջին կի­սաեզ­րա­փա­կիչ փու­լէն ետք, դա­տա­կան կազ­մի եւ հե­ռա­ձայ­նա­յին քո­ւէար­կու­թեան ար­դիւն­քով, ­Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող Ար­ծո­ւի­կը ան­ցաւ եզ­րա­փա­կիչ փուլ եւ պայ­քա­րը կը շա­րու­նա­կէ ­Մա­յիս 13ին։
Ար­ծո­ւի­կը կը ներ­կա­յա­նայ Fly with me եր­գով, ո­րու ե­րաժշ­տու­թեան հա­մա­հե­ղի­նակ­նե­րը ­Լե­ւոն եւ ­Լի­լիթ ­Նա­ւա­սար­դեան­ներն են։ Եզ­րա­փա­կիչ փուլ  ան­ցան նաեւ ­Մոլ­տո­վա­յի, ­Յու­նաս­տա­նի, ­Շո­ւէ­տի, ­Փոր­թու­կա­լի, ­Լե­հաս­տա­նի, Աւստ­րա­լիոյ, ­Կիպ­րո­սի, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Պել­ճի­քա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։
Մր­ցոյ­թի եզ­րա­փա­կիչ փու­լը պի­տի հե­ռար­ձա­կո­ւի ­Մա­յիս 13ին։ ­Հա­յաս­տա­նեան միա­ւոր­նե­րը պի­տի յայ­տա­րա­րէ «Եւ­րո­տե­սիլ-2016»ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ի­վե­տա ­Մու­կու­չեան։
­Կիպ­րո­սի ներ­կա­յա­ցա­ցու­չիը «Եւ­րո­տե­սիլ-2017»ին ­Յո­վիկ ­Տէ­միր­ճեանն է, որ կա­րո­ղա­ցաւ եւ ան­ցաւ եզ­րա­փա­կիչ փուլ՝ իր ներ­կա­յա­ցու­ցած Gravity եր­գով շատ լաւ տպա­ւո­րու­թիւն­ներ ձգե­լով։