Արիւնատուութիւն Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութեան կողմէ
Կիրակի, 31 Մարտ, ժամը 10:00-14:00
Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբին մէջ
Կիրակի, 7 Ապրիլ, ժամը 10:00-14:00
Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոնին մէջ