Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութեան կողմէ

Կիրակի, 31 Մարտ
Հ.Կ.Խաչի արիւնատուութիւն՝ Ֆիքսի մէջ

Կիրակի, 7 Ապրիլ
Հ.Կ.Խաչի արիւնատուութիւն՝ Գոքինիոյ մէջ