Հայոց ցեղասպանութեան 107-ամեակին առիթով արիւնատուութիւն կազմակերպուած՝ Քսանթիի Հայ Գթութեան Խաչի կողմէ, Աւագ Չորեքշաբթի, 20 Ապրիլ 2022 առաւօտեան ժամը 9:30էն 13:30, Քսանթիի ակումբին մէջ (Այ. Էլէֆթերիու 54):