Ըմբ­շա­մար­տի մի­ջազ­գա­յին ֆե­տե­րա­սիո­նին (UWW) հրա­պա­րա­կած յու­նահ­ռո­մէա­կան ո­ճի մի­ջազ­գա­յին նոր դա­սա­ւոր­ման մէջ, ­Ռիօ-2016ի ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րու ա­խո­յեան Ար­թուր Ա­լեք­սա­նեան 98 քկ. դա­սա­կար­գին մէջ մնաց եր­րորդ դիր­քին վրայ:
­Գիւմ­րե­ցի մար­զի­կը ետ կը մնայ քու­պա­ցի Եաս­մա­նի ­Քապ­րե­րա­յէն եւ պե­լո­ռուս Ա­լեք­սանտր Հ­րա­պո­վի­քէն: ­Ռիօ-2016ի փոխ-ա­խո­յեան ­Միհ­րան ­Յա­րու­թիւ­նեան 66 քկ. դա­սա­կար­գին մէջ մնաց 7րդ: Վ­նա­սո­ւած­քի պատ­ճա­ռով՝ ­Յա­րու­թիւ­ նեան ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րէն ետք ո­րե­ւէ մրցում չկա­տա­րեց: 2016ի Եւ­րո­պա­յի ա­խո­յեան ­Վար­շամ ­Բո­րա­նեան 71 քկ. դա­սա­կար­գին մէջ 19րդ­ է, ­Կա­րա­պետ ­Չա­լեան (75 քկ.)` 9րդ, իսկ Ար­սէն ­Ջուլ­ֆա­լա­կեան` 15րդ: ­Վեր­ջա­պէս, ­Մաք­սիմ ­Մա­նու­կեան (85 քկ.)` 15րդ: