Արեւագալի արարողութիւն Գոքինիոյ մէջ

0
20

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, այ­սու կը ծա­նու­ցա­նենք թէ այս ­Կի­րա­կի, 14 Ապ­րիլ 2024-ին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թիւն, նա­խա­գա­հու­թեամբ թե­միս բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ
գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի
­Կը հրա­ւի­րենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­լու հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան եւ ունկնդ­րե­լու Սրբա­զան հօր քա­րո­զը:

­Թա­ղա­կա­նու­թիւն