Արեւագալի արարողութիւն Աթէնքի մէջ

0
33

Այ­սու կը ծա­նու­ցա­նենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, թէ ­Կիրա­կի, 24 ­Մարտ 2024-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-ին, Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թիւն:
Ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րէ ե­կե­ղեց­ւոյս նոր հո­գե­ւոր հո­վիւ
հոգշ. Տ. Եզ­րաս աբղ. ­Թէ­նէ­քէ­ճեան:
­Կը հրա­ւի­րո­ւին յար­գոյ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը մաս­նա­կից դառ­նա­լու հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան:

­Հո­գա­բար­ձու­թիւն