Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րողու­թիւն Ա­թէն­քի մէջ

0
111

Ի գի­տու­թիւն մեր ժո­ղո­վուր­դին կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ այս ­Կի­րա­կի, 2 Ապ­րիլ 2023-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թիւն,
նա­խա­գա­հու­թեամբ թե­միս բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի:
­Կը հրա­ւի­րո­ւի հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը մաս­նա­կից դառ­նա­լու հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան:

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ