Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք ան­ցեա­լին, Ա­րա ­­Ճա­նի­կեան ­­Նո­յեմ­բեր 2021-ին «Ju-Jitsu» մար­զա­ձե­ւի հա­մաշ­խար­հա­յին մրցում­նե­րուն ըն­թաց­քին ար­ծա­թեայ մե­տա­լին տի­րա­ցած էր:
­­Վեր­ջերս, սոյն մար­զա­ձե­ւի ­­Յու­նաստանի ֆե­տե­րա­սիո­նը Ա­րա­յին պար­գե­ւատ­րեց որ­պէս 2021-ի ա­նե­նա­լաւ մար­զիկ:
­­Նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ կը մաղ­թենք Ա­րա­յին: