­Պոլ­սոյ «Ա­կօս» թեր­թը կը հա­ղոր­դէ, թէ ­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քա­կան փո­խա­նորդ Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան հրա­ժա­րա­կան տո­ւած է պատ­րիար­քա­կան փո­խա­նոր­դի իր պաշ­տօ­նէն:
Հ­րա­ժա­րա­կա­նի մա­սին Ա­թէ­շեան յայ­տա­րա­րած է պատ­րիար­քա­րա­նին մէջ հրա­ւի­րած հան­դի­պու­մի մը ըն­թաց­քին, ո­րուն ներ­կայ ե­ղած են կարգ մը հիմ­նադ­րամ­նե­րու ղե­կա­վար­ներ եւ բա­րե­րար­ներ:
Կ­՛ակն­կա­լո­ւի, որ շու­տով այս մա­սին պատ­րիար­քա­րա­նը հան­դէս գայ յա­տուկ յայ­տա­րա­րու­թեամբ: