Լոն­տոն-2012 Ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րու գօ­տե­մար­տի փոխ-ա­խո­յեան Ար­սէն ­Ջուլ­ֆա­լա­կեան նո­ւա­ճեց Էս­թո­նիոյ մայ­րա­քա­ղաք ­Թա­լի­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած մի­ջազ­գա­յին մրցա­շար­քի ա­խո­յեա­նի տիտ­ղո­սը:
­Ջուլ­ֆա­լա­կեան պայ­քա­րը սկսաւ քա­ռորդ ա­ւար­տա­կա­նէն եւ 3 մրցում­ներն ալ ա­ւար­տեց յաղ­թե­լով` 8:0 ար­դիւն­քով: Ա­ւար­տա­կա­նին ան ոչ մէկ ա­ռիթ տո­ւաւ նոր­վե­կիա­ցի ­Փե­թեր ­Քարլ­սը­նի:
Ա­սի­կա նոր մրցաշր­ջա­նին 29ա­մեայ ­Ջուլ­ֆա­լա­կեա­նի ա­ռա­ջին մրցա­շարքն էր: