­Յու­նիս 8ի ե­րե­կո­յեան ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մը կրկին կրա­կած է ­Տա­ւու­շի մար­զի ­Բա­ղա­նիս գիւ­ղի ուղ­ղու­թեամբ: Այս լու­րը Sputnik Ար­մէ­նիա­յի հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին հաս­տա­տեց ­Բա­ղա­նի­սի հա­մայն­քա­պետ ­Նա­րեկ ­Սա­հա­կեան:
«­Գիւ­ղին վրայ սկսան կրա­կել ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9էն սկսեալ: Ընդ­հա­տում­նե­րով, բայց մօտ 2 ժամ տե­ւեց գնդա­կո­ծու­մը: ­Կը կրա­կէին ե՛ւ միջ-դիր­քա­յին, ե՛ւ գիւ­ղի ուղ­ղու­թեամբ»,- ը­սած է ­Նա­րեկ ­Սա­հա­կեան:
­Գիւ­ղա­պե­տին հա­ւաստ­մամբ` մարդ­կա­յին կո­րուստ­ներ, բա­րե­բախ­տա­բար, չկան, իսկ վնա­սի չա­փե­րը կը ճշդո­ւին: