Յու­լիս 10ին, Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է տե­սա­նիւթ եւ հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ուր կը նշուի, թէ ­Ռու­սիա­յէն ստա­ցած է զի­նո­ւո­րա­կան սար­քե­րու եւ զի­նամ­թեր­քի հեր­թա­կան ա­ռա­քում: Տե­սա­նիւ­թէն յայտ­նի կը դառ­նայ, որ ռու­սա­կան ար­տադ­րու­թեամբ ար­դիա­կան ծանր հրա­նետ­ներ եւ հրթիռ­ներ կան ­Պա­քո­ւի նա­ւա­հան­գիստ հա­սած նո­րա­գոյն ա­ռա­քու­մին մէջ: