Աս­տո­ւա­ծած­նայ ­­Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին առ­թիւ

0
48

­­Կը հրա­ւի­րենք ձեզ մաս­նակ­ցե­լու ձայ­նա­ւոր ­­Սուրբ ­­Պա­տա­րա­գի որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­­Կի­րա­կի, 13 Օ­գոս­տոս 2023, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 20:00-ին, ­­Հայ ­­Կա­թո­ղի­կէ ­­Սուրբ Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ ­­Սուրբ պա­տա­րա­գի՝ ­­Խա­ղո­ղօրհ­նէք։
Ա­պա հիւ­րա­սի­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ «­­Խան­ցեան» պար­տէ­զին մէջ։

­­Դի­ւան