Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը կը հան­դի­սա­պե­տէ ­Հո­գե­գա­լուս­տի ­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գին

0
278

Ու­րա­խու­թեամբ կը տե­ղե­կաց­նենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն թէ, ­Կի­րա­կի` 20 ­Յու­նիս 2021-ին, hո­գե­գա­լուս­տի (­Պեն­տէ­կոս­տէ) տօ­նին ա­ռի­թով, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ պի­տի մա­տու­ցո­ւի հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ,

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ

Ս­կիզբ Ս. ­Պա­տա­տար­գի՝
ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-ին:

Ս. ­Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին պի­տի ըն­թեր­ցո­ւի Ս. Եր­րոր­դու­թեան նո­ւի­րո­ւած՝ Ս. ­Յով­հան­նէս Ոս­կե­բե­րան ­Հայ­րա­պե­տին ա­ղօթ­քը:

Առ այդ կոչ կ’ուղ­ղենք մեր ժո­ղո­վուր­դի հա­ւա­տա­ցեալ զա­ւակ­նե­րուն, ան­ձամբ ներ­կայ ըլ­լա­լու, նաեւ հա­մա­ցան­ցի «Feacebook»ի մեր է­ջին ճամ­բով մաս­նա­կից դառ­նա­լու ­Հո­գե­գա­լուս­տի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան եւ վա­յե­լե­լու Սր­բա­զան ­Հօր ներ­կա­յու­թիւնն ու հայ­րա­կան պատ­գա­մը։

«Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» Ե­կե­ղե­ցի