— ­­Չո­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րի­լին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 4:15-ին, «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն, դէպի ­Նէա Զ­միռ­նիի յու­շար­ձա­ն:

***

— Ապա փուլման ինքնաշարժ ճամբայ պիտի ելլէ Նէա Զմիռնիէն, ժողովուրդը փոխադրելու համար ­­Սին­տաղ­մա։ Ա­ւար­տին, վե­րա­դարձ ­«­Զա­ւա­րեան» կեդ­րոն եւ ­­Նէա Զ­միռ­նի։