Ժողովուրդի փոխադրութեան համար փուլման ինքնաշարժներ պիտի մեկնին
Ֆիքսէն, Գոքինիայէն եւ Գարէայէն։
Երթեւեկութեան ծախս անձ գլուխ 5 եւրօ։
Արձանագրութիւններու համար դիմել
ընկ. Լիլիթ Արզումանեանին, հեռաձայն 6992290162:
Արձանագրութիւններ՝ մինչեւ 30 Ապրիլ։