­Փուլ­ման ինք­նա­շարժ ճամբայ պիտի ելլէ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի առ­ջե­ւէն ­Շա­բաթ, 6 ­Մա­յիսին ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։45-ին։
Ար­ձա­նագ­րու­թիւ­նը նա­խա­պայ­ման է։
Երթեւեկութեան ծախս՝ անձ գլուխ 5 եւրօ։
Արձանագրութիւններու համար դիմել ընկ. Լիլիթ Արզումանեանին, հեռաձայն 6992290162: