Հ.Կ.Խաչի ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղով Ֆիքսի մէջ

0
108

Հ.Կ.­­Խա­չի ­­Ֆիքսի «Ռուբինա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր բո­լոր ան­դա­մու­հի­նե­րը ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի, Չորեք­շաբ­թի 27 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30-ին, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահին մէջ:
Օ­րա­կարգ
— ­­Վար­չու­թեան 2021-2023 նստաշր­ջա­նի նիւ­թա­բա­րո­յա­կան տե­ղե­կագրի ներ­կա­յա­ցում:
— Հ.Կ.­­Խա­չի 84-րդ ­­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին ուղ­ղո­ւած ա­ռա­ջարկ­ներ եւ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն:
­­Կը հրա­ւի­րո­ւի Հ.Կ.­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը:

­­Վար­չու­թիւն