Հ.Կ.Խաչի անդամական Ընդհանուր ժողով Գոքինիոյ մէջ

0
18

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր բո­լոր ան­դա­մու­հի­նե­րը ան­դա­մա­կան Ընդհանուր ժո­ղո­վի, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Եր­կու­շաբ­թի, 18 ­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30-ին, ­«Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս։
­Ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գ՝
1)  ­Վար­չու­թեան նիւ­թա­բա­րո­յա­կան տե­ղե­կագ­րի ըն­թեր­ցում եւ քննար­կում
2)  Ա­ռա­ջարկ­ներ Հ.Կ.­Խա­չի 84-րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վի
3)  ­Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն
­Կը հրա­ւի­րո­ւի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը։
­Բո­լոր ան­դամ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թիւ­նը անհ­րա­ժեշտ է։

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ