Այցելութիւն «Աւերոֆ» (Αβέρωφ) ռազմանաւը եւ ճաշկերոյթ

0
44

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ այ­ցե­լու­թիւն «Աւերոֆ» (Αβέρωφ) ռազ­մա­նաւ-թան­գա­րա­նը ա­պա՝ ճաշ­կե­րոյթ ­Փա­լէօ ­Ֆա­լի­րո­յի «­Մա­րի­նա Ֆ­լիս­վու»-ի Ծովային ակումբէն ներս (Ναυτικός όμιλος-Μαρίνα Φλοίσβου), ­Չո­րեք­շաբթի, 15 ­Մա­յի­սին, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը ճիշդ 12:15-ին:
­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել հե­տե­ւեալ ըն­կե­րու­հի­նե­րուն.- Այ­տա Ա­լեա­նաք՝ 6937913915 եւ ­Լի­զէթ ­Քի­րա­զեան՝ 6937147293:
­Կը սպա­սենք ձե­զի հե­տաքրք­րա­կան եւ հա­ճե­լի օր մը անցը­նե­լու միաս­նա­բար:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ