Ամարուսի Վերի Թաղի Հայ Կապոյտ Խաչի մասնաճիւղ 13-01-1929, Յունաստանի
Հայ Կապոյտ Խաչի հիմնադրութեան առաջին տարիներէն