Ա­մառ­նա­յին դպրոց 2024 — Summer Camp 2024

0
45

­Չո­րեք­շաբ­թի, 19 ­Յու­նիս – Ուր­բաթ, 26 ­Յու­լիս 2024
­
Շատ սի­րե­լի ծնող­ներ, այս տա­րին եւս,
­­Հայ ­­Կա­թո­ղի­կէ ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը կազ­մա­կեր­պէ
Ա­մառ­նա­յին դպ­­րոց շատ սի­րե­լի զա­ւակ­նե­րուն,
06-էն 12 տա­րե­կան
Ա­մէն շա­բաթ 5 օր՝ Եր­կու­շաբ­թի – Ուր­բաթ,
ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00-էն 13:00
Ընդ­հա­նուր պա­տաս­խա­նա­տուն՝ ­տի­կին Ար­փի ­­Բա­խա­նեան
Ար­ձա­նագ­րո­ւե­լու հա­մար ­­Չո­րեք­շաբ­թի օր՝
19 ­­Յու­նիս 2024, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00-ին