­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 103-րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, Ուր­բաթ՝ 28 ­Մա­յի­սին, Ա­թէն­քի կեդ­րո­նա­կան «Օ­մո­նիա»ի հրա­պա­րա­կի տպա­ւո­րիչ շատ­րո­ւա­նը եւ ջրա­ւա­զա­նը պի­տի լու­սա­զար­դո­ւին հայ­կա­կան Ե­ռա­գոյ­նի՝ կար­միր, կա­պոյտ, նարն­ջա­գոյն գոյ­նե­րով, յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցե­լով ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան փա­ռա­պանծ հռչա­կու­մին։ Ան­նա­խըն­թաց այս լու­սա­ւո­րու­մը կա­րե­լի ե­ղաւ ի­րա­գոր­ծել Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պետ ­Քոս­թաս ­Պա­քոեա­նի­սի եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի գոր­ծակ­ցու­թեամբ։ ­Քա­ղա­քա­պե­տը ան­մի­ջա­պէս ըն­դա­ռա­ջեց ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի փա­փա­քին, յար­գե­լով հայ ժո­ղո­վուր­դի մեծ յաղ­թա­նա­կի խոր­հուր­դը։