Այ­սու կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, թէ Ա­ւագ ­­Շաբ­թո­ւան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւին հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ թե­միս բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­­ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ հե­տե­ւեալ ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցով.-
Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ 14 Ապ­րիլ 2023 — ­Կարգ ­Թաղ­ման՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին:
Ա­ւագ ­­Շա­բաթ՝ 15 Ապ­րիլ 2023 — ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ Ս. ­Պա­տա­րագ, նա­խա­տօ­նակ եւ ա­ւե­տում՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին:
­­
Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ քա­րո­զէ ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը:
­­Կը հրա­ւի­րո­ւի մեր ժո­ղո­վուր­դը մաս­նակ­ցե­լու հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեանց եւ ստա­նա­լու ­­Սուրբ ­­Յա­րու­թեան խոր­հուր­դը:

­­Հո­գա­բար­ձու­թիւն