«Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը, հա­մա­ցան­ցա­յին լսա­րան­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Մա­յիս 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, կը կազ­մա­կեր­պէ առ­ցանց լսա­րան, նիւթ ու­նե­նա­լով՝ «­Նոր աշ­խար­հա­կար­գի ձե­ւա­ւոր­ման մի­տում­ներ»։ ­Նե­րա­ծա­կան զե­կոյց­նե­րով հան­դէս կու գան դոկտ. ­Ժան ­Կէօք­ճեան՝ «­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը եւ ռու­սա­կան գոր­ծօ­նը» նիւ­թով, տոկտ. ­Վահ­րամ ­Տէր ­Մա­թե­ւո­սեան՝ «­Հա­յաս­տա­նը եւ ­Կով­կա­սեան տա­րա­ծաշր­ջա­նը աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան շա­հե­րու եւ փո­փո­խու­թիւն­նե­րու խաչ­մե­րու­կին վրայ» նիւ­թով եւ դոկտ. ­Խա­չիկ ­Տէր ­Ղու­կա­սեան՝ «Ա.Մ.Ն.ը, Ե.Մ.ը եւ ­Չի­նաս­տա­նը բազ­մա­բե­ւեռ հա­մա­կար­գին մէջ» նիւ­թով։

Ար­ձա­նագ­րո­ւե­լու հա­մար կա­րե­լի է դի­մել minas777@gmail.com ե­լեկտ­րո­նա­յին հաս­ցէին կամ WhatsAppով հե­ռա­ձայ­նել +96170807050 հա­մա­րին։